!!! REGULAMIN !!!

1. W salach nie spożywamy posiłków.
2. Wszelkie napoje powinny znajdować się w miejscach do tego przeznaczonych (czyli stoliki).
3. Zabrania się satawiania napojów czy jakich kolwiek płynów na wzmacniaczach bezwzględu na to czy są zakręcone czy nie.
4. W salach jaki i na terenie całego budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania napojów alkocholowych.
5. Wszelkie awarie i usterki użytkownicy powinni niezwłocznie zgłaszać obsłudze.
6. Wzmacniacze przed włączeniem i wyłączeniem powinny zostać ściszone.
7. Użytkownicy sali prób zobowiązani są do pokrycia kosztów nieprawidłowego korzystania z sali oraz sprzętu.
8. W salach obowiązuje zakaz strojenia perkusji (zajmuje się tym obsługa studia).
9. Użytkowników sali prób obowiązuje utrzymywanie porządku w pomieszczeniach w trakcie trwania próby.
10. Próby zaczynają się i kończą (opuszczeniem sali) o umówionej godzinie, by kolejny zespół mógł rozpocząć punktualnie.
11. Rezerwacja sali odbywa się telefonicznie, smsowo, mailowo bądź przez formularz kontaktowy.
12. Próby należy odwoływać najpóźniej na 48 godz. przed terminem.
odwołanie próby tego samego dnia, bądź nie stawienie się w umówionym terminie, wiąże się z opłaceniem zamówionej próby w 100%.
13. Rozliczeniu podlega cała rezerwacja (jeżeli w trakcie próby postanowisz skończyć wcześniej rozliczamy się za zamówiony wcześniej czas). Próbę skrócić można najóźniejna 48godz. przed zamówionym terminem. 14. Rezerwacja próby wiąże się z akceptacją powyższego regulaminu


   

google+ Panika

facebook Panika

twitter Panika